RIKAD Inclusie

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte belangstellende,

In het kader van een internationale studie van het AutoMS-project is een online vragenlijst ontwikkeld voor mensen met Relapsing-Remitting Multiple Sclerose.

We willen onderzoeken hoe mensen met MS beslissen over het starten met ziekteremmende medicatie voor MS in heel Europa: Moet de neuroloog beslissen of beslissen mensen met MS liever zelf? Er is maar weinig bekend over dit onderwerp.

Ook willen we gegevens verzamelen over wat er nodig is om tot een goede beslissing te komen. Eén van de factoren die we daarom vragen heeft betrekking op uw kennis over risico’s. Andere factoren zijn sociale en psychologische ondersteuning.

Om ons te helpen aan deze informatie te komen vult u de vragenlijst in wanneer u:
• de diagnose Relapsing Remitting MS heeft en
• u minstens 18 jaar oud bent 

Om te beoordelen of u aan deze criteria voldoet vult u deze korte vragenlijst in. Wanneer u aan de criteria voldoet ontvangt u vervolgens een link naar de RIKAD vragenlijst om deze in te gaan vullen. Het invullen van de RIKAD vragenlijst duurt ongeveer 30-40 minuten. Uw gegevens worden volledig anoniem behandeld.

Wilt u eerst meer informatie over het Auto MS Project, klik dan op deze link.

Wij hebben uw hulp bij ons onderzoek nodig en dit onderzoek zal ons hopelijk in staat stellen de zorg bij MS te verbeteren.

Druk op "volgende" om de vragen voor inclusie voor deze studie te starten.

Bij voorbaat hartelijk dank!

 

Marco Heerings

marco.heerings@nationaalmsfonds.nl